เกี่ยวกับเรา

About the company

Heat Solution ถือกำเนิดมาในช่วง Covid-19 เพราะเราได้เล็งเห็นว่า เมื่อคนต้องกักตัวอยู่บ้านนานๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอากาศเมืองไทยที่ร้อนถึงร้อนมาก เราจึงต้องการช่วยทุกบ้านที่นอกจากจะถูกลดเงินเดือน หรือถูกเลิกจ้างงานในช่วงเศรษฐกิจซบเซาแล้ว ยังต้องอยู่บ้านแบบทุกข์ทรมานด้วย

Heat Solution ถูกก่อตั้งเพื่อให้ทุกบ้านได้ติดฟิล์มคุณภาพดี เทียบเท่ากับฟิล์มชั้นนำดังๆ แต่จ่ายในราคาที่ไม่แพง ทุกคนสามารถจับต้องได้ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่บ้านตัวเองได้อย่างเย็นสบายและมีความสุข และด้วยการป้องกันเชื้อไวรัส การเข้าบ้านทุกบ้าน หรือก่อนทำงานทุกงาน เราจึงมีมาตรการในการป้องกัน โดยมีการใช้แอลกอฮอล์ และสเปรย์เพื่อฆ่าเชื้อก่อนทำงานทุกครั้ง และรวมไปถึงการใส่หน้ากากป้องกันระหว่างการทำงานตลอดเวลา เพื่อป้องกันทุกคนในบ้านอย่างเต็มที่ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในเรื่องความสะอาดและการฆ่าเชื้อทุกขั้นตอน